Qigong

Qigong är en viktig beståndsdel i den kinesiska medicinen och är en flera tusenårig gammal tradition med rötter i taoismen. Den har skapats utifrån visdom och erfarenheter om hur människan kan använda kroppen och sinnet för att bli friskare och lyckligare och därmed leva i sin fulla potential.
Läs mer

Qigong är en aktiv behandlingsmetod till självhjälp. Ordet qi gong består av två olika kinesiska tecken. Qi står för livsenergi och gong för en prestation utöver det vanliga – att livsenergin inte begränsas utan används i sin fulla potential.

Det finns fyra olika områden som Qigong kan utföras på: hälsa, långt liv, krigiska färdigheter och andlig upplysning. Olika syften med Qigong har lett till många olika skolor och stilar, finns för närvarande ca 2000 olika stilar.

Hälsofördelar med Qigong

Qigong kan beskrivas som meditation i rörelse.
Qigong kan bl a:

  • Förbättra din energi (dina inre kraftresurser)
  • Balansera din kropp, stärka immunförsvaret
  • Motverka stress, spänningar och värk
  • Öka din rörlighet och kroppsmedvetenhet
  • Förbygga och bota sjukdomar
  • Öka din närvaro i nuet (mindfulness)

De flesta kan lära sig Qigong oavsett ålder. När du lärt dig en form kan du utöva den på egen hand.

Wei Tuo Jin

Den form jag lär ut heter Wei Tuo Jin.Wei Tuo Jin lärs ut av de officiella Kinesiska TCM-universiteten till sina studenter. Metoden kommer ifrån Shaolinskolan (känd inom kampkonstkrestar).

Den är en av Kinas älsta och mest väldokumenterade qigongform som har påvisat stärkande hälsoeffekter.

Balanserar din kropp och motverkar stress, spänningar och värk
Förebygger och botar sjukdomar, stärker immunförsvaret
Förbättrar din energi (dina inre kraftresurser) och ökar din närvaro i nuet (mindfulness)
Ökar din rörlighet och kroppsmedvetenhet
Bergsgatan 9
Sundsvall
info@sundsvallshiatsu.se
© Sundsvalls Shiatsu 2021

Org.nr: 556669-0144

Design by RIPPLE46
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram